รัตน์ เศรษฐภักดี

รัตน์ เศรษฐภักดี

กํากับการแสดง

2503

นางแมวผี

- ผู้กำกับ
2503

ลูกคนจน

- ผู้กำกับ
2504

ดอกฟ้าฝาแฝด

- ผู้กำกับ
2505

ตะวันยอแสง

- ผู้กำกับ
2505

ลำเนาไพร

- ผู้กำกับ
2509

งูผี

- ผู้กำกับ
2511

ใจแก้ว

- ผู้กำกับ
2512

ปลาไหลทอง

- ผู้กำกับ
2516

ชูชก กัณหา ชาลี

- ผู้กำกับ
2517

ทิพพ์ช้าง

- ผู้กำกับ
2518

หนี้รัก

- ผู้กำกับ
2519

น้ำตาลใกล้มด

- ผู้กำกับ
2520

จันดารา

- ผู้กำกับ
2522

นาคี

- ผู้กำกับ
2523

ด่านเสือเต้น

- ผู้กำกับ
2525

แค้นต้องฆ่า

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2499

ดาวเรือง

- ถ่ายภาพ
2499

ยอดดรุณี

- ถ่ายภาพ
2499

ริมธารรัก

- ถ่ายภาพ
2500

แก้วกัลยา

- ถ่ายภาพ
2501

บุหงาสวรรค์

- ถ่ายภาพ
2502

กิโมโน

- ถ่ายภาพ
2502

ภูตเหลือง

- ถ่ายภาพ
2503

ทัดดาวบุษยา

- ถ่ายภาพ
2503

นางแมวผี

- ถ่ายภาพ
2503

ผีพยาบาท

- ถ่ายภาพ
2504

ดอกฟ้าฝาแฝด

- ถ่ายภาพ
2506

ใจเพชร

- ถ่ายภาพ
2506

นางสมิงพราย

- ถ่ายภาพ
2506

มัตติกา

- ถ่ายภาพ
2507

ทับเทวา

- ถ่ายภาพ
2508

ปลาบู่ทอง

- ถ่ายภาพ
2508

วังเสือ

- ถ่ายภาพ
2509

เหยี่ยวสังหาร

- ถ่ายภาพ
2514

ค่าของคน

- กำกับการถ่ายภาพ
2515

นางฟ้าชาตรี

- ถ่ายภาพ

โปรดักชั่น

2498

เริงริษยา

- อำนวยการสร้าง
2499

ริมธารรัก

- อำนวยการสร้าง
2506

ใจเพชร

- อำนวยการสร้าง
2507

ทับเทวา

- อำนวยการสร้าง
2508

ชุมทางเขาชุมทอง

- อำนวยการสร้าง
2511

ป้อมปืนตาพระยา

- อำนวยการสร้าง

ลำดับภาพ

2499

ยอดดรุณี

- ลำดับภาพ
2503

ทัดดาวบุษยา

- ลำดับภาพ