รจิต ภิญโญวนิชย์

รจิต ภิญโญวนิชย์

นักแสดง

2541

สี่ไม้คาน

- ยายแก้ว
2537

ล่า

- ป้าสร้อย ม่วงคำศรี
2536

บัลลังก์เมฆ

- ยายปิ่น (ย่าของปรก)
2532

แววมยุรา

- แม่บ้าน
2531

ปราสาทมืด

- นางแช่ม
2530

พิกุลทอง

- พระนางศรีสุพรรณ
2525

เศรษฐีนี

- พริ้ม