ยลดา รองหานาม

นักแสดง

2535

ภูตแม่น้ำโขง

- ญาแม่คำแพง (รับเชิญ)