มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา

มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา

นักแสดง

2563

ทุ่งเสน่หา

- ยายแสวง (รับเชิญ)
2560

แต่ปางก่อน

- นางอาบ
2560

เดือนประดับดาว

- โรยบุญ / ป้าโรย
2559

คนละขอบฟ้า

- แม่วาด
2558

ลมซ่อนรัก

- ป้าอิ่ม
2558

สะใภ้จ้าว

- ยายพิณ
2557

เรือนริษยา

- ป้านวล (รับเชิญ)
2556

พรพรหมอลเวง

- แม้นวาด (รับเชิญ)
2556

แรงปรารถนา

- ป้านวล (รับเชิญ)
2556

แค้นเสน่หา

- สำเนียง
2552

ดงผู้ดี

- อบ (แม่บ้านรังสรรค์)
2546

สี่แผ่นดิน

- ยายพิศ
2545

สะใภ้จ้าว

- ยายพิณ
2543

อุบัติรักจากฟากฟ้า

- แม่อิ่ม (อิ่มบุญ)