ภาสุรี

ภาสุรี

นักเขียน

2539

ทรายสีเพลิง

- บทโทรทัศน์
2541

อย่าลืมฉัน

- บทโทรทัศน์
2541

ไฟลวง

- บทโทรทัศน์
2541

อีแตน

- บทโทรทัศน์
2543

มัสยา

- บทโทรทัศน์
2544

ยอดปรารถนา

- บทโทรทัศน์
2545

สายใจ

- บทโทรทัศน์