พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

พลโท พลเรือโท พลอากาศโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติเมื่อ 1 เมษายน 2458 สิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2541 (82 ปี) เป็นพระโอรสในนายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล (พระธิดาในจอมพล จอมพลเรือ สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช) ซึ่งเป็นพระโสทรานุชาในรัชกาลที่ 5 มีพระเชษฐา 2 พระองค์ คือ ศาสตราจารย์ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร การศึกษา ทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในยุคลที่หลวงปิยะวิทยาการ เป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาได้ประชวรเป็นพระโรคร้ายจนแทบเอาชีวิตไม่รอด จึงทรงต้องออกจากโรงเรียน พระบิดาทรงตั้งการสอนขึ้นที่พระตำหนักเขาน้อย จนกระทั่งพระบิดาทรงย้ายกลับเข้าพระนคร ประมาณปี 2468 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประมาณ 2-3 ปี จึงได้เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เมื่อพระชันษาเพียง 10 พรรษา และพอครบเกณฑ์เข้ารับดับมหาวิทยาลัยได้ทรงเข้าศึกษาที่ Birmingham University นอกจากนี้ยังได้ทรงศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม คือ ฝึกการบินพลเรือนจนได้รับปีกวิทยฐานะ รุ่นที่ 26 และทรงฝึกอบรมหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 5 และในปี 2490 ได้เสด็จไปศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในหลักสูตรพาหนะและการขนส่งทางทหาร ที่ Fort Eustis, Virginia. USA สิ้นพระชนม์ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2541 ด้วยพระโรค พระหทัยล้มเหลว สิริพระชันษา 82 ปี 276 วัน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานนํ้าทรงพระศพ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในการนี้พระราชทานโกศกุดั่นน้อยทรงพระศพ แวดล้อมด้วยเครื่องสูงตามพระเกียรติยศ และในวันที่ 11 เมษายน 2541 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

นักแสดง

2512

เกาะสวาท หาดสวรรค์

- นักดนตรีกีตาร์

กํากับการแสดง

2483

หนามยอกหนามบ่ง

- ผู้กำกับ
2496

วนิดา

- ผู้กำกับ
2498

นางทาษ

- ผู้กำกับ
2498

วังนางโรม

- ผู้กำกับ
2505

นางทาษ

- ผู้กำกับ
2508

เงิน เงิน เงิน

- ผู้กำกับ
2511

อีแตน

- ผู้กำกับ
2513

ฟ้าคะนอง

- ผู้กำกับ
2513

แม่นาคพระนคร

- ผู้กำกับ
2514

วิวาห์พาฝัน

- ผู้กำกับ
2516

แหวนทองเหลือง

- ผู้กำกับ
2521

น้องเมีย

- ผู้กำกับ
2523

เครือฟ้า

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2498

นางทาษ

- บทภาพยนตร์
2500

ปักธงไชย

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2505

นางทาษ

- บทภาพยนตร์
2508

เงิน เงิน เงิน

- พระนิพนธ์/บทภาพยนตร์
2510

ทรชนคนสวย

- พระนิพนธ์
2512

เกาะสวาท หาดสวรรค์

- บทประพันธ์
2513

ฟ้าคะนอง

- พระนิพนธ์
2513

แม่นาคพระนคร

- พระนิพนธ์
2514

วิวาห์พาฝัน

- พระนิพนธ์
2533

น้องเมีย

- บทประพันธ์

โปรดักชั่น

2511

อีแตน

- อำนวยการแสดง
2515

เพชรตาแมว

- อำนวยการสร้าง

นักเขียน

2524

นางทาส

- บทโทรทัศน์
2526

วิหคหลงรัง

- บทประพันธ์
2529

แหวนทองเหลือง

- บทประพันธ์
2540

เงิน เงิน เงิน

- บทประพันธ์
2541

อีแตน

- บทประพันธ์
2545

มาดามยี่หุบ

- บทประพันธ์
2547

แหวนทองเหลือง

- บทประพันธ์
2556

มนต์นาคราช

- บทประพันธ์