ผจญ ดวงขจร

ผจญ ดวงขจร เกิดวันที่ ? เสียชีวิตวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

นักแสดง

2544

สุริโยไท

- ทนาย
2551

องค์บาก 2

- พ่อค้าจีน (รับเชิญ)