ปุ๊กกี้ กุสุมา โพธิ์ศรี

กุสุมา โพธิ์ศรี หรือ กุสุมา ตันสกุล ชื่อเล่น ปุ๊กกี้

นักแสดง

2564

ธิดาวานร

- ละเอ
2563

พระสุธน-มโนราห์

- พระนางจันทาเทวี
2562

ขวานฟ้าหน้าดำ

- คุณท้าวอรุณี
2562

ขิงก็รา ข่าก็แรง

- เบญจรัตน์
2561

ซิ่นลายหงส์

- นางทองมี
2561

สังข์ทอง

- นางพญานาคี
2559

ชื่นชีวา

- สะอาด
2558

แก้วหน้าม้า

- พระมเหสีพรรณราย
2549

วัยอลเวง

- ลูกกวาด
2547

แม่ครัวหัวเห็ด

- สายสร้อย
2543

นางสิบสอง

- อี่ (คนที่ 3)
2546

ยอพระกลิ่น

- นางไม้