ปุ๊กกี้ กุสุมา โพธิ์ศรี

กุสุมา โพธิ์ศรี หรือ กุสุมา ตันสกุล ชื่อเล่น ปุ๊กกี้

นักแสดง

2021

ธิดาวานร

- ละเอ
2020

พระสุธน-มโนราห์

- พระนางจันทาเทวี
2019

ขวานฟ้าหน้าดำ

- คุณท้าวอรุณี
2019

ขิงก็รา ข่าก็แรง

- เบญจรัตน์
2018

ซิ่นลายหงส์

- นางทองมี
2018

สังข์ทอง

- นางพญานาคี
2016

ชื่นชีวา

- สะอาด
2015

แก้วหน้าม้า

- พระมเหสีพรรณราย
2006

วัยอลเวง

- ลูกกวาด
2004

แม่ครัวหัวเห็ด

- สายสร้อย
2000

นางสิบสอง

- อี่ (คนที่ 3)