ปราณีต คุ้มเดช

ปราณีต คุ้มเดช

นักแสดง

2495

พ่อครูเอก

- เฟื่อง
2513

สวรรค์เบี่ยง

- แม่พูน
2509

เกิดเป็นหงส์

- แม่ลูกอิน
2502

แม่นาคพระโขนง

- หมอตำแย