บังเละ วงศ์อาบู

บังเละ วงศ์อาบู

นักแสดง

2495

พ่อครูเอก

- เชี่ยว