ธัญญา ธัญญลักษณ์

ธัญญา ธัญญลักษณ์

นักแสดง

2514

คนใจบอด

- ปุ่น
2513

ไทยใหญ่

- มะหมุ่ย
2512

ลมเหนือ

- ร้อยเอกชุบ
2512

ดวงใจแม่

- จ่าแต้ม
2505

ตะวันยอแสง

- ใจบุญ