ตรี นันทรัตน์ ชาวราษฎร์

นทรัตน์ ชาวราษฎร์ ชื่อเล่น ตรี
• เกิด 10 กรกฎาคม 2532
• สูง 160 ซม.
• ด้านการศึกษา จบระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนาฏศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย