ฉลวย ศรีรัตนา

ฉลวย ศรีรัตนา

นักแสดง

กํากับการแสดง

2504

พสุธาที่ข้ารัก

- ผู้กำกับ
2510

เหนือเพชฌฆาต

- ผู้กำกับ
2510

แหลมหัก

- ผู้กำกับ
2511

พรายพิศวาส

- ผู้กำกับ
2513

ท่าจีน

- ผู้กำกับ
2517

ผัวเช่า

- ผู้กำกับ
2518

ตัณหานักบุญ

- ผู้กำกับ
2519

จ่าทมิฬ

- ผู้กำกับ
2519

มหาอุตม์

- ผู้กำกับ
2519

วีรบุรุษจอมโหด

- ผู้กำกับ
2519

สิงห์สลัม

- ผู้กำกับ
2519

หมัดไทย

- ผู้กำกับ
2519

ทมิฬดง

- ผู้กำกับ
2523

เดอะไกด์

- ผู้กำกับ
2527

เหล็กเพชร

- ผู้กำกับ