จำรูญ หนวดจิ๋ม

จำรูญ หนวดจิ๋ม

นักแสดง

2522

ดาวเรือง

- ผู้ใหญ่ผัน
2520

ชื่นชีวานาวี

- จ่านิล
2516

คู่กรรม

- ตาผล
2512

สอยดาวสาวเดือน

- ผู้ใหญ่ธง
2512

ตาลเดี่ยว

- ตาเขียด
2511

รักเอย

- หรุ่น
2511

พระลอ

- สิทธิชัย
2502

สิบสองนักสู้

- โอวาท บรรเทาบาท
2500

สุภาพบุรุษสลึมสลือ

- นายพรานจุ่น
2500

สายโลหิต

- เปรื่อง
2499

ธารชีวิต

- เปิด
2498

โบตั๋น

- หยุด

นักแสดง

2508

ลูกทาส

- บุญมี