ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

นักเขียน

2474

รบระหว่างรัก

- บทภาพยนตร์
2475

ท้าวกกขนาก

- บทภาพยนตร์
2475

หลงทาง

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2477

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2478

เลือดทหารไทย

- บทประพันธ์
2480

เพลงหวานใจ

- บทภาพยนตร์
2485

บ้านไร่นาเรา

- บทภาพยนตร์
2522

บ้านไร่นาเรา

- บทประพันธ์

กํากับการแสดง

2474

รบระหว่างรัก

- ผู้กำกับ
2475

ท้าวกกขนาก

- ผู้กำกับ
2475

หลงทาง

- ผู้กำกับ
2478

เลือดทหารไทย

- ผู้กำกับ
2480

เพลงหวานใจ

- ผู้กำกับ
2496

ทะเลรัก

- ผู้กำกับ
2498

วารุณี

- ผู้กำกับ
2514

กลัวเมีย

- ผู้กำกับ