11 มม.

11 ม.ม. (2515/1972) ข้อความบนใบปิด ณรงค์ชัยภาพยนตร์ เสนอ ทั้งรัก ทั้งเหลี่ยม ทั้งเหี้ยม ทั้งดุ บรรจุไว้ใน... 11 ม.ม. บทประพันธ์ ของ “พรเพชร” 35 ม.ม.สโคป สี เสียง ในฟิล์ม ครรชิต ขวัญประชา พบ ลือชัย นฤนาท อรัญญา นามวงษ์ เยาวเรศ นิสากร ดรุณี ชื่นสกุล, เชาว์ แคล่วคล่อง, จรูญ สินธุเศรษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ทองฮะ, ชาณีย์ ยอดชัย และแสงเดือน ดาวลอย เจ้าของคดี 4 ศพ ปราณบุรี 5 เพลงเอก ดารารับเชิญ ครูเฒ่า พ.ท.วีรวัฒน์ เขียวหวาน ยนตรกิจ บัญญัติ สุริยะยรรยง, สมพร รัตนงาม อำนวยการสร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ กริช กำจาย กำกับการแสดง เทพรัตน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “11 มม.”

ยังไม่มีรีวิว