ไกลปืนเที่ยง

ไกลปืนเที่ยง (2528/1985) ข้อความบนใบปิด สิริรัตน์ภาพยนตร์ เสนอ ผมจะไม่จับจ่าขัง ผมจะขังปืนจ่า เพราะปืนจ่าฆ่าคนมามาก เรื่องจริงที่ยังเกิดอยู่ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่ความเป็นคนยังไม่เปลี่ยนแปลง ไกลปืนเที่ยง บทประพันธ์รักและหวงแหน สร้างจากประสพการณ์ฝังใจของ... พ.ต.ท.มนัส สัตยารักษ์ สรพงศ์ ชาตรี ปาหนัน ณ พัทลุง วีรยุทธ รสโอชา นุจรี ประสงค์ธรรม มานพ อัศวเทพ, บู๊ วิบูลย์นันท์, เมือง อพอลโล่, ฉัตร มงคลชัย, ไกรลาศ เกรียงไกร, ภิญโญ ปานนุ้ย, บัญชา, ดอน จมูกบาน, ยอด นครนายก, อำนวย ผู้กำกับฝ่ายศิลปจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.คึกเดช กันตามระ วัชระ บุษยากร ถ่ายภาพ พรชัย สิริรัตนปัญญา (เจ้าของรสชาติ เจาะกะโหลก) กำกับการแสดง จีรัง เกษโสภา ผู้ช่วยกำกับ จำรัส สิริรัตนปัญญา อำนวยการสร้าง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ไกลปืนเที่ยง
Name :
ผลิตโดย : สิริรัตน์ภาพยนตร์
จัดจำหน่าย :
นำแสดงโดย : สรพงศ์ ชาตรี, ปาหนัน ณ พัทลุง
วันที่เข้าฉาย : 30 สิงหาคม 2528

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ไกลปืนเที่ยง”

ยังไม่มีรีวิว

ไกลปืนเที่ยง (2528)