เพชรผ่าปืน

เพชรผ่าปืน (2533/1990) ข้อความบนใบปิด สันติสุชาภาพยนตร์ เสนอ วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง เพชรผ่าปืน สรพงศ์ ชาตรี ไชยัณห์ สรไกร เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, เหม เวชยันต์, แขก เคราแดง (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “เพชรผ่าปืน”

ยังไม่มีรีวิว