หินตัดเหล็ก

หินตัดเหล็ก (2533/1990) ข้อความบนใบปิด รุ่งรักษ์ภาพยนตร์ สรพงศ์ ชาตรี พันนา ฤทธิไกร ดวงเดือน จิไทสงค์ พิศมัย ภุมมา หินตัดเหล็ก ร่วมด้วย เจริญ หงษ์ไทย, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดวงจันทร์ วันเพ็ญ, แป้น ปลื้มสระไชย, พล, เป็ด, ชาษา, อาจ, ช้อย ดาวไท-ป้อมเพชร กำกับ (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ใบปิดวาดโดย POJ

เป็นคนแรกที่รีวิว “หินตัดเหล็ก”

ยังไม่มีรีวิว