ส้มตำ

ส้มตำ (2516/1973) ข้อความบนใบปิด ทรงพระเจริญ ภาพยนตร์สหะนาวีไทย เสนอ จากพลังพระบารมีปกเกล้าฯ จึงใช้ทุนสร้างกว่า..4 ล้านบาท จากผลงานล่าสุดของ สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ให้ยิ่งใหญ่สมกับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส้มตำ อัญเชิญพระราชนิพนธ์เพลงของ..”เจ้าฟ้าหญิงสิรินทรเทพรัตนสุดา” 35 ม.ม.ซีเนมาสโคป เสียงในฟิล์ม สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ ถวายชีวิตแสดง ศรีไพร ใจพระ, กฤษณะ อำนวยพร, โขมพัสตร์ อรรถยา, บุปผา สายชล, ไกร ครรชิต, วัฒนา กีชานนท์, สังข์ทอง สีใส, สุวิน สว่างรัตน์, ชูชัย, สุรชาติ ไตรโภค, “พันคำ” “เนรมิต” กำกับการแสดง อนันต์ อินละออ ถ่ายภาพ พร้อม รุ่งรังษี สร้างบทภาพยนตร์ สง่า อนันตวิไลกิจ อำนวยการสร้าง ชุลี เมรุดิษฐ์-สาทิต ตินตะบุตร ดำเนินงานสร้าง ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ส้มตำ
Name :
จัดจำหน่าย : ร่วมใจฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 2 กุมภาพันธ์ 2516 (ฉายที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ส้มตำ”

ยังไม่มีรีวิว

ส้มตำ (2516)