สิงห์หนุ่ม

สิงห์หนุ่ม (2524/1981) ข้อความบนใบปิด รุ่งนภาฟิล์ม ร่วมกับ น้ำส้มกรีนสปอต เสนอ เขาเป็นสิงห์ที่ผยอง ทุกคนยกย่องเขาเป็น สิงห์หนุ่ม ของ รัศมี สรพงศ์ ชาตรี สุพรรษา เนื่องภิรมย์ สมภพ เบญจาทิกุล ดวงชีวัน โกมลเสน ดามพ์ ดัสกร ฉัตร มงคลชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์, แป้น ปลื้มสระไชย, ชาติ ชโลธร, ลุงโจ, ยายเมี้ยน, ถนอม จันทร์เกตุ ขอแนะนำ ด.ญ.กุลชลี เพิ่มพานิช พูลศักดิ์ ชัยมงคล อำนวยการสร้าง ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ รัศมี ดำเนินงาน เทอด ดาวไท กำกับ #ThaiMoviePosters

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “สิงห์หนุ่ม”

ยังไม่มีรีวิว