ร่างทรง

The Medium ร่างทรง (2564/2021) เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งในภาคอีสานของไทยที่ได้สืบเชื้อสายร่างทรง ‘เทพบาหยัน’ มาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเชื่อกันว่า จะเลือกแต่ร่างของผู้หญิง เพื่อสืบทอดทายาท โดยมี นิ่ม เป็นผู้สืบทอดสายเลือดร่างทรงคนปัจจุบัน ก่อนที่จะพบว่าเริ่มมีอาการแปลกประหลาดหลายอย่างเกิดขึ้นกับ มิ้ง หลานสาวคนเดียวของตระกูลที่คาดกันว่าน่าจะถูกรับเลือก ให้เป็นทายาทร่างทรงคนต่อไป แต่มิ้งกลับมีอาการน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ จนสมาชิกในครอบครัว เริ่มสงสัยกันว่า สิ่งที่เข้ามาอยู่ในร่างของมิ้งอาจจะไม่ใช่เทพบาหยันอย่างที่ทุกคนคิด

นักแสดงและทีมงาน

อัครเดช รัตนะวงค์

ป้อง (ลูกของแป้ง)

สายันต์ ผิวจันทร์

ลูกศิษย์ของสันติ

ศักดิ์ชาย อยู่คเชนทร์

ลูกศิษย์ของสันติ

ณัฐพล คุ้มเมธา

ลูกศิษย์ของสันติ

สนธยา เดิมประโคน

ลูกศิษย์ของสันติ

รณสิทธิ์ นิลสุ

ลูกศิษย์ของสันติ

ธนกฤต จะเลียบลำ

ลูกศิษย์ของสันติ

ชัยณรงค์ พันไชย

ลูกศิษย์ของสันติ

ภูวดล เนาว์โสภา

ลูกศิษย์ของสันติ

ศุภมิตร วรบุตร

ลูกศิษย์ของสันติ

สรศักดิ์ วิวาสุข

ลูกศิษย์ของสันติ

วาสนา ราพระบาล

ลูกศิษย์ของสันติ

อำภา เหลาคม

ลูกศิษย์ของสันติ

ทองโสม กันละลา

ยายของนิ่ม

อรุณรัตน์ พุกน้อย

นิ่ม(วัยเด็ก)

นฤวรรณ ดีเจริญ

มา(วัยเด็ก)

ดาวรุ่ง ไชยมูล

น้าของนิ่ม

นันท์ มูลตรี

คณะเซิ้งโบราณ

ลันดา เสน่ห์วงค์

คณะเซิ้งโบราณ

ใหม วงศ์ศรี

คณะเซิ้งโบราณ

หนูรมย์ อสุระพงษ์

คณะเซิ้งโบราณ

ทองสุนย์ โกตถา

คณะเซิ้งโบราณ

อุดม นันเจริญ

คณะเซิ้งโบราณ

เบญจวรรณ สมจิตต์

คณะเซิ้งโบราณ

นวลศรี เสน่ห์วงษ์

คณะเซิ้งโบราณ

ลำพูน สิงห์ยะบุศย์

คณะเซิ้งโบราณ

รัตติมา ไมตรีสวัสดิ์

คู่สามีภรรยาที่บ้านนิ่ม

สังคม เจริญกุล

คู่สามีภรรยาที่บ้านนิ่ม

กอปรพงษ์ กุณฑียะ

หัวหน้าสำนักงาน

รัตติกาล แก้วกันยา

รุ่นพี่ที่ทำงานมิ้ง

ทองสัน สากองสี

ชายที่โดนมิ้งด่าในงานศพ

เม็ด สุขบัว

ยายตาบอด

อำนวย สีตื้อ

ช่างแต่งหน้างานพาเหรด

ปนัดดา อุ่นแป้ง

คลสตูมงานพาเหรด

กรรณิการ์ สืบสารคาม

หญิงที่โดนตบหน้า บนรถสองแถว

อภิญญา สากองสี

ตัวแสดงแทนมิ้ง

ศุภานิช เพ็ชรแก้ว

ตัวแสดงแทนน้อย/สตั๊นท์น้อย

ปิยะนาฎ คล้ายทับ

ตัวแสดงแทนน้อย

อนุรักษ์ ศรีชมภู

สตั๊นท์มานิต

ณรงค์ฤทธิ์ หลักคำ

ชาวบ้านที่ถูกสัมภาษณ์

บัวบาน สาลาสุตา

ชาวบ้านที่ถูกสัมภาษณ์

สวง มีแพง

ชาวบ้านที่ถูกสัมภาษณ์

กํากับการแสดง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นคนแรกที่รีวิว “ร่างทรง”

ยังไม่มีรีวิว