มหานอกวัด

มหานอกวัด (2524/1981) ข้อความบนใบปิด S.K.Y.ลิมิเต็ดพาทเนอร์ชิพ ภูมิใจเสนอ หนังฮาระดับฟันทอง มหานอกวัด ของ “แมงปอ” เทพ โพธิ์งาม ยอดธง พบ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วิยะดา อุมารินทร์ เมตตา รุ่งรัตน์ ภาวนา ชนะจิต พิภพ ภู่ภิญโญ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ พอเจตน์ แก่นเพชร สมภพ เบญจาธิกุล สุวิน สว่างรัตน์ ผจญ ดวงขจร ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ ภราดร สร้างบท พูลสุข จรรยาวทัญญู อำนวยการสร้าง แสงตะวัน กำกับ *ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์ (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “มหานอกวัด”

ยังไม่มีรีวิว