ค่าแห่งความรัก

2524

ค่าแห่งความรัก (2524/1981) ข้อความบนใบปิด ความจริงใจ ค่ายิ่งใหญ่เกินเพชรมณี ยิ่งค่าของคุณความดี พื้นปฐพียังเล็กกว่า โดย ผลงานสร้างของ กัมพล ตันสัจจา ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย กำกับการแสดง ค่าแห่ง..ความรัก ของ “สุกัญญา” ครั้งแรก ครั้งเดียว พบกันณ ที่นี่เท่านั้น พิศาล อัครเศรณี พระเอกแห่งยุค ทูน หิรัญทรัพย์ พระเอกยอดสมัย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล วิยะดา อุมารินทร์ มธุรส รัตนา สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงดาว จารุจินดา ฉลวย ศรีรัตนา, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, ประวิตร สุจริตจันทร์, จันตรี สาริกบุตร, ด.ช.สาธิต เกิดกำแพง, ด.ญ.กมลาโสภิตฐ ศรีรัตนา ปิยะวงศ์ กรรณสูต ถ่ายภาพ (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ใบปิดวาดโดย ทองดี

เป็นคนแรกที่รีวิว “ค่าแห่งความรัก”

ยังไม่มีรีวิว