ขุนเดช

ขุนเดช (2523/1980) สมบัติ-พรพรรณ ข้อความบนใบปิด “มึงตัดเศียรพระ กูจะบั่นคอมึงถวาย” ขุนเดช บริษัท เอแพ็กซ์ ภาพยนตร์ จำกัด นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง สมบัติ เมทะนี มานพ อัศวเทพ ภูมิ พัฒนายุทธ สมจินต์ ธรรมทัต สมพงษ์ พงษ์มิตร โสธร รุ่งเรือง พรพรรณ เกษมมัสสุ และ ไมค์ โพธิ์นาน สุจิตต์ วงษ์เทศ ประพันธ์เรื่อง เธียรชัย ลาภานันต์ เขียนบท-กำกับการแสดง (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ใบปิดวาดโดย ทองดี
*เกร็ด
-สร้างเป็นละครโทรทัศน์ 2 ครั้งดังนี้
ปี 2542 ช่อง 7 นำแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
ปี 2555 ช่อง 7 นำแสดงโดย ศุกลวัฒน์ คณารศ-วีรภาพ สุภาพไพบูลย์-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข (ที่มา :Thai Movie Posters)

เป็นคนแรกที่รีวิว “ขุนเดช”

ยังไม่มีรีวิว