แสงปลายฟ้า

แสงปลายฟ้า (2558/2015) เรื่องราวของ "กฤษณา" เภสัชกรหญิงชาวไทย ที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยในการผลิตยาในทวีปแอฟริกาและเอเชีย เป็นผู้ริเริ่มการวิจัยยาต้านเอดส์จนสามารถผลิตยาสามัญชื่อ "ยาเอดส์" ได้เป็นครั้งแรก เธอเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและยึดมั่นอุดมการณ์ ไม่ประนีประนอมต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มองปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย แม้ต้องไปอยู่ในที่ทุรกันดาร ก็ไม่ได้หวาดกลัวภัยอันตราย มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ยินดีกับการได้ช่วยเหลือผู้อื่น และไม่ยึดติดกับเกียรติยศที่ได้

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “แสงปลายฟ้า”

ยังไม่มีรีวิว