สุดแค้นแสนรัก

สุดแค้นแสนรัก (2558/2015) เรื่องราวความรัก ความแค้น ระหว่างสองครอบครัว ที่รอยแค้นฝังลึกมิอาจคืนดีกันได้ ทำให้ความรักแท้ของหนุ่มสาวถูกอำนาจของความแค้นของคนคนเดียว กีดกัน ทำลายจนพังพินาศไปอย่างน่าเสียดาย…

นักแสดงและทีมงาน

โอม อัชชา นามปาน

ประยงค์ หมั่นกิจ (ยงค์) (สุดแค้น พ.ศ. 2515)

มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

ผู้หมวดทวี ทวีวัฒนะ (สุดแค้น พ.ศ. 2515) / ร้อยตำรวจตรีทวี ทวีวัฒนะ (แสนรัก พ.ศ. 2534) / พันตำรวจเอก ทวี ทวีวัฒนะ (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล

อัมพร ชื่นศรี (สุดแค้น พ.ศ. 2515 / แสนรัก พ.ศ. 2534 / สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา

อุไร ชื่นศรี (ไร) (สุดแค้น พ.ศ. 2515 / แสนรัก พ.ศ. 2534 / สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

น้ำฝน กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์

พะยอม หมั่นกิจ (ยอม) (สุดแค้น พ.ศ. 2515 / แสนรัก พ.ศ. 2534 / สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

หญิง รฐา โพธิ์งาม

สุดารัตน์ (สุดา) (สุดแค้น พ.ศ. 2515 / แสนรัก พ.ศ. 2534 / สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์

ลือพงษ์ (พงษ์) (สุดแค้น พ.ศ. 2515 / แสนรัก พ.ศ. 2534 / สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

บอย พิษณุ นิ่มสกุล

ประยูร หมั่นกิจ (ยูร) (สุดแค้น พ.ศ. 2515 / แสนรัก พ.ศ. 2534 / สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

ต๊งเหน่ง รัดเกล้า อามระดิษ

แย้ม หมั่นกิจ (สุดแค้น พ.ศ. 2515 / แสนรัก พ.ศ. 2534 / สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์

อ่ำ ชื่นศรี (สุดแค้น พ.ศ. 2515 / แสนรัก พ.ศ. 2534 / สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

หนึ่ง นึกคิด บุญทอง

ประเทือง หมั่นกิจ (สุดแค้น พ.ศ. 2515)

อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ขัน ชื่นศรี (สุดแค้น พ.ศ. 2515)

เดือน ไปรมา รัชตะ

นกเล็ก (สุดแค้น พ.ศ. 2515)

ธนา สินประสาธน์

นาก (สุดแค้น พ.ศ. 2515)

พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา

ย้อย อัศวรุ่งเรืองกิจ (สุดแค้น พ.ศ. 2515)

ไกรลาศ เกรียงไกร

ผู้ใหญ่บุญส่ง (สุดแค้น พ.ศ. 2515)

แก๊ป จักริน ภูริพัฒน์

ยงยุทธ หมั่นกิจ (ยุทธ) (แสนรัก พ.ศ. 2534)

นิต้า นิคิต้า กรรณเกตุ

รัตน์ (แสนรัก พ.ศ. 2534)

เบสท์ วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล

ธนา ทวีวัฒนะ (แสนรัก พ.ศ. 2534)

เซียงเซียง พรสรวง รวยรื่น

ยุรีย์ (แสนรัก พ.ศ. 2534)

แจน ครองขวัญ มงคล

ลดา (แสนรัก พ.ศ. 2534)

เพื่อน คณิน ชอบประดิถ

ยงยุทธ หมั่นกิจ (ยุทธ) (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

ชิปปี้ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์

แพทย์หญิงหทัยรัตน์ บุญญาวนิช (รัตน์) (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์

ธนา ทวีวัฒนะ (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

แพน พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์

อาจารย์มยุรีย์ ทวีวัฒนะ (ยุรีย์) (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

โมนา อมลรดา ไชยเดช

แพทย์หญิงระพีพรรณ ชื่นศรี (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ

ร้อยตำรวจเอกปวริศ หมั่นกิจ (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

แบงค์ อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

ลือชัย (ชัย) (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

ชุติมณฑน์ สกุลไทย

ลลดา หมั่นกิจ (ลดา) (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

เชน เตชินท์ ปิ่นชาตรี

วสันต์ (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

กัญญารัตน์ สุนทรนันท์

อ้อย (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

กู้ วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง

สำลี (สุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544)

กํากับการแสดง

เป็นคนแรกที่รีวิว “สุดแค้นแสนรัก”

ยังไม่มีรีวิว