สาบควายลายคน

สาบควายลายคน (2558/2015) ละครสร้างสรรค์สังคมสะท้อนวิถีชีวิตชาวนาไทย ที่เป็นรากแก้วมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ความเจริญแบบเศรษฐกิจทุนนิยม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเกษตรกรไทย "สาบควายลายคน" เรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างชาวนากับควายในชนบท และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตเกษตรกร และสายพันธุ์กระบือไทยให้คงอยู่ต่อไป นำแสดงโดย สิทธิชัย ผาบชมภู (บอย AF), ชัญญา เลิศอัฉริยากุล, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ปนัดดา โกมารทัต, รอง เค้ามูลคดี, วิยะดา อุมารินทร์, ยอด นครนายก, ศุภชัย เกิดสุวรรณ, รสิกา โกแมน, พีรชัย สุจริตกุล และพงษ์นาถ วินศิริ

นักแสดงและทีมงาน

รอง เค้ามูลคดี

หลวงพ่อเทิม

บุญญาวัฒน์ ธงทอง

บุญยืนวัยหนุ่ม (นักแสดงสมทบ)

ขวัญเรือน โลหากาศ

สำเนียงวัยสาว (นักแสดงสมทบ)

ปราง ศศินันท์ พัฒนะ

คำกองวัยสาว (นักแสดงสมทบ)

ชัยนรินทร์ เล็กสุวรรณ

องอาจวัยหนุ่ม (นักแสดงสมทบ)

คามิน ไพรพฤกษ์

บุญล้อมวัยเด็ก (นักแสดงสมทบ)

วัชโรธร สุภาพ

พิมพาวัยเด็ก (นักแสดงสมทบ)

ตุลชัย ธรรมดุษฎี

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ (นักแสดงสมทบ)

โชติรส ทิมพัฒนพงษ์

แม่ครัว (นักแสดงสมทบ)

ณัฏฐกิตต์ บุญญาวิวัฒน์

น้องนุช (นักแสดงสมทบ)

กํากับการแสดง

เป็นคนแรกที่รีวิว “สาบควายลายคน”

ยังไม่มีรีวิว