สวัสดีคุณครู

สวัสดีคุณครู (2007/2550) ครูระรินตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนย่านชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ เพื่อมาเป็นครูในจังหวัดบ้านเกิดในโรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งของ สหเทพ ในโรงเรียนแห่งนี้มีปัญหาความขัดแย้งของคนหลายกลุ่ม กลุ่มของครูทินและครูสมัครก็พยายามจัดระเบียบในโรงเรียน และยังมีกลุ่มของนักเรียน ที่มีการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา นั่นคือกลุ่มของเชอร์รี่ที่เกเรและไม่ตั้งใจเรียน กับกลุ่มของสิริญที่ตั้งใจเรียน และก็ยังมีกลุ่มของสันติที่เป็นหัวโจกที่เกเรสุดขั้ว และครูระรินก็ยังต้องเผชิญหน้ากับสันธาน อดีตปลัดอำเภอซึ่งเคยคบหาดูใจกันมาก่อน แต่ก็ต้องขาดการติดต่อกันไป เพราะสันธานไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น ติดตามต่อได้ใน สวัสดีคุณครู

นักแสดงและทีมงาน

ชาย ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ

ครูทินกร อานนสังข์

ตุ๊ก ดวงตา ตุงคะมณี

แม่ของครูระรินและวิ

ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ

รองผู้ว่าสันธาน (พ่อของสันติ)

ถา สถาพร นาควิไลโรจน์

สหเทพ (พ่อของเทพพนมและน้อยหน่า)

โจโจ้ ไมอ๊อคชิ

ครูสมัคร (ครูฝ่ายปกครอง)

เจี๊ยบ วีรดา สุทธิชื่น

กานต์ดา (แม่ของเทพพนมและน้อยหน่า)

จอย หทัยทิพย์ สีสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหเทพวิทยา

สุชญา สมทรัพย์

คนรับใช้บ้านคุณสหเทพ

หมู กลศ อัทธเสรี

พ่อของสิริญ (เจ้าของค่ายมวย ส สทศักดิ์)

ปาริฉัตร เบญจมสิทธิ์

วิ (น้องสาวของครูระริน)

กํากับการแสดง

เป็นคนแรกที่รีวิว “สวัสดีคุณครู”

ยังไม่มีรีวิว