ผู้ชนะสิบทิศ

ผู้ชนะสิบทิศ (2556/2013) มหาราชพม่าพระองค์หนึ่งมีพื้นตระกูลกำเนิดสามัญชน "จะเด็ด" เป็นลูกพระนมหลวง จึงพลอยได้สมาคมกับพระราชวงศ์นับแต่ร่วมน้ำนมกับมังตราราชบุตร และตะละแม่จันทรา ต่อมาเป็นดั่งดวงใจ จะเด็ด ฉากของเรื่องมีสามเมืองใหญ่ที่เหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกันด้วยการเมือง การรบ ความแค้น และความรัก คือตองอู เมืองพม่าอันมีจะเด็ดเป็นหนึ่งในตองอู กับเมืองแปร และเมืองหงสาวดี อันเป็นเมืองมอญ ตองอูนั้นสร้างด้วยสามเกลอร่วมใจกัน คือ มังสินธุ ขุนพลผู้ออกบวช ภายหลังเป็นมหาเถรกุโสดออาจารย์ของจะเด็ด, ทะกะยอดิน ขุนพลผู้พอใจเป็นขุนวัง และเมงกะยินโย ขุนพลผู้เป็นกษัตริย์เมืองตองอู มีพระราชธิดาเกิดแต่พระอัครมเหสีนามว่า ตะละแม่จันทรา มีพระราชโอรสเกิดด้วยพระมหาเทวีเป็นรัชทายาทนามว่า มังตรา ส่วนจะเด็ดเป็นลูกคนปาดตาลที่แม่ชื่อ นางเลาชี ซึ่งมหาเถรกุโสดอถวายคำแนะนำกษัตริย์ตองอู รับเป็นพระนมของมังตราและจันทรา ฝ่ายเมืองแปร หญิงผู้เป็นแสนรักของจะเด็ดอีกคนเกิดที่นี่ นามตะละแม่กุสุมา พระธิดาพระเจ้าเมืองแปรหรือพระเจ้านรบดี พระเจ้าแปรเป็นพระอนุชาของผู้ครองหงสาวดีคือพระยาราม มีราชบุตรชื่อสอพินยา ซึ่งมีบริวารนามว่าไขลู ตัวละครนี้ยาขอบรักที่สุด เพราะจะสร้างพระเอกอย่างจะเด็ดสร้างได้ไม่ยากนัก แต่จะสร้างคนชั่วช้าแบบไขลูสร้างได้ยากยิ่ง ตัวละครในผู้ชนะสิบทิศมีมากและกินเวลายาว กระนั้นการที่คนอ่านไม่เพียงตราตรึงบทของตัวละครเอก แต่ยังแผ่ใจจดจำตัวประกอบรองๆ ไม่สับสนหลงลืม เพราะผู้ประพันธ์กำหนดบทบาทและบุคลิกภาพของตัวละครชัดเจน เป็นกระพี้ที่สำคัญต่อการประสมประสานเป็นองค์เอกภาพเดียวกัน จะเด็ดเจ้าชู้และเป็นชายชาตรีลูกคนธรรมดา เกือบจะพิมพ์เดียวกับขุนแผน ขณะที่ขุนแผนใช้เวทมนตร์และวิ่งหาความรัก ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตรักโดยเฉพาะชีวิตครอบครัว ส่วนบทบาทของขุนแผนในทางสังคมก็เพียงขุนนางชาวบ้านผู้จงรักภักดี แต่จะเด็ดหนุ่มรูปงามคารมดี มิได้ใช้เวทมนตร์ใด หากกิริยาวาจานั้นกำใจทั้งสาวๆ ในตัวละครและทั้งคนอ่าน แม้ผู้หญิงตามปกติไม่เห็นใจชายเจ้าชู้ ทว่าจะเด็ดดูว่าเป็นข้อยกเว้น เพราะด้วยความเคลิ้มอยากเป็นตะละแม่สักนางหนึ่ง เมื่อจะเด็ดอ้อนรำพัน "ข้าพเจ้ารักจันทราด้วยใจภักดิ์ แต่รักกุสุมาด้วยใจปอง" ซึ่งหัวใจจะเด็ดยังกว้างเหมือนมหาสมุทรที่ไม่เลือกเรือสำหรับหญิงอื่นๆ อีกด้วย ในความเป็นสามัญชนของจะเด็ดยังแตกต่างจากขุนแผน ที่เป็นเพียงข้าผู้ภักดีในฐานะขุนนาง ทว่าจะเด็ดไม่เพียงเด็ดดอกฟ้าโดยเป็นสวามีพระพี่นางของมังตรา หลังสิ้นมังตรายังขึ้นเป็นกษัตริย์ของคนทั้งแผ่นดิน

นักแสดงและทีมงาน

ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์

จะเด็ด/มังฉงาย/บุเรงนองกะยอดินนรธา/ปะหยิ่นหน่าว

ฟลุ๊ค จิระ ด่านบวรเกียรติ

มังตรา/ตะเบงชเวตี้/ตะปิ่นชเวตี

มด ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ

กันทิมา/นาคะตะเชโบ ชาวทรางทวย

อี๊ด รอน บรรจงสร้าง

เมงกะยินโย (รับเชิญ)

หมู กลศ อัทธเสรี

พระเจ้านระบดี

ประสาท ทองอร่าม

ไปฟยู (รับเชิญ)

Mr.Emil Farah

(นักแสดงสมทบ)

Abdallah Zaghmu

(นักแสดงสมทบ)

อรณิชา สิรยากร

(นักแสดงสมทบ)

คงสันต์ หงษ์วาม

(นักแสดงสมทบ)

ประสิทธิ์ รสหวาน

(นักแสดงสมทบ)

ปณต สุขจิตร์

(นักแสดงสมทบ)

เกียรติขจร ท้วมดี

(นักแสดงสมทบ)

พงศภัค อุบล

(นักแสดงสมทบ)

ณัฐภณ ธรรมนิยม

(นักแสดงสมทบ)

อนุพงศ์ มีลอด

(นักแสดงสมทบ)

นัฐรียา นงนุช

(นักแสดงสมทบ)

พิชชาพร กุลมงคล

(นักแสดงสมทบ)

อมรเทพ ริมดุสิต

(นักแสดงสมทบ)

สมควร ศรีรุณ

(นักแสดงสมทบ)

พายัพ พิมเสน

(นักแสดงสมทบ)

ชลากฤต รอดสมบูรณ์

(นักแสดงสมทบ)

เจตต์ สันติสุข

(นักแสดงสมทบ)

นราธิป นาคนาคา

(นักแสดงสมทบ)

อนันต์ โสทะหา

(นักแสดงสมทบ)

มณีทัศน์ จาดป้อม

(นักแสดงสมทบ)

ฉัตรชัย โหงษงาม

(นักแสดงสมทบ)

นุ๊ก ใจเอี้อย

(นักแสดงสมทบ)

พิเชษฐ คตหอย

(นักแสดงสมทบ)

บุญมาก สุขรอด

(นักแสดงสมทบ)

ทรงกลด กลิ่นแตง

(นักแสดงสมทบ)

พลภูมิ แจ่มน้อย

(นักแสดงสมทบ)

สุเมธ รัตนกุล

(นักแสดงสมทบ)

ไพรัตน์ พันธุระ

(นักแสดงสมทบ)

สุดแดน จันทร์ปาน

(นักแสดงสมทบ)

กํากับการแสดง

นักเขียน

เป็นคนแรกที่รีวิว “ผู้ชนะสิบทิศ”

ยังไม่มีรีวิว