ทอฝันกับมาวิน

ทอฝันกับมาวิน (1996/2539) มาวินเป็น เด็กหนุ่มที่มีความใฝ่ฝัน เขามีความฝันเป็นของตัวเช่นที่ทุกคนมี แต่เค้าไม่มีโอกาสทำความฝันของเขาให้สำเร็จเช่นคนอื่น เพราะเค้าต้องทำตามความฝันของพ่อ อย่างที่พ่ออยากให้เขาเป็น เขารักพ่อเขาจึงต้องทำตามคำสั่งของพ่อ แต่เมื่อเขาได้มาพบกับทอฝัน หญิงสาวผู้ซึ่งทำให้เขาได้มีโอกาสแสดงความเป็นตัวของตัวเองและพยายามที่จะ ค้นคว้าหาความฝันของตนเองและทำความฝันนั้นให้เป็นจริง ความผูกพันของทั้งสองทำให้เกิดความรัก และเค้าทั้งสองก็ตั้งใจจะค้นหาความฝันด้วยกัน แต่มาวินยังมีพ่อ ผู้ซึ่งคอยกำหนดชีวิตเขาไปเสียทุกอย่างเค้าต้องคอยรบกับความฝันของตัวเองและ คำสั่งของพ่อตลอดเวลา แต่ในที่สุดมาวินก็ได้ทำตามความฝันของตัวเอง ด้วยมีทอฝันคอยเป็นกำลังใจข้างกายเสมอ

นักแสดงและทีมงาน

ตู่ นพพล โกมารชุน

ชนะ วัฒนศิริ (พ่อของมาวิน)

ชุ ชุดาภา จันทเขตต์

ละดา (น้องสาวของหรรษา)

หมู สมภพ เบญจาธิกุล

ทะนง (พ่อของทอฝัน)

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

เหมือนฝัน (แม่ของทอฝัน)

แอ๊ว อำภา ภูษิต

หรรษา (แม่ของน็อต)

สุเชาว์ พงษ์วิไล

กอบเกียรติ (พ่อของแบงค์, ลูกแพร)

นีรนุช ปัทมสูต

คุณหญิงกิ่งแก้ว (แม่ของแบงค์, ลูกแพร)

เขียด นภาพร หงสกุล

แวววรรณ (ป้าแวว) (พี่เลี้ยงของมาวิน)

เจย์ ปารุสก์

กวี (กีวี่)

อลงกรณ์ สิมะกำธรณ์

สุธรรม (คนขับรถของชนะ, มาวิน)

ปณิธาน นายะสุนทรกุล

มาวิน (ตอนเด็ก)

กํากับการแสดง

เป็นคนแรกที่รีวิว “ทอฝันกับมาวิน”

ยังไม่มีรีวิว