ต้นน้ำของแผ่นดิน

ต้นน้ำของแผ่นดิน (2559/2016)

เป็นคนแรกที่รีวิว “ต้นน้ำของแผ่นดิน”

ยังไม่มีรีวิว

นักแสดงและทีมงาน

ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์

ร้อยตรี พนาดร ปิติโชค (หมวดพนาดร) พ่อต้นน้ำ

น้ำหวาน รักษ์ณภัค วงศ์ธนทัศน์

ครูน้ำทิพย์ ปิติโชค (ทิพย์) แม่ต้นน้ำ

หลุยส์ เฮสดาร์ซัน

สืบสินธุ์ เสมอมา (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ)

เมจิ รัตน์ประภา วิสุมา

จารุณี ธานุวงศ์ (ดาว) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

หนึ่ง นึกคิด บุญทอง

พรานยืน (พ่อครูน้ำทิพย์)

โอ๋ ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์

ท่านนายพล (พ่อร้อยตรี พณาดร)

วาม จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ

ผู้ใหญ่บ้านยิ้ม (พ่อสิงโต)

ไก่ วิฑูรย์ ลิ่วลักษณ์

ค้างคาว (ลูกน้องมังกร)

ปณต สุขจิตร์

ลูกน้องมังกร

เอ วีระชัย หัตถโกวิท

ดิน โพธิ์ธาวิน (น้าดิน) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

กํากับการแสดง