ตามรอยพระราชาจากภูผาสู่มหานที

ตามรอยพระราชาจากภูผาสู่มหานที (2016/2559) นารา หญิงสาวผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแบบขัดใจพ่อ นั่นคือการลาออกจากจากงาน ออฟฟิศ สู่วิถีชีวิตแบบเกษตรกรเต็มตัว แม้กระนั้นพ่อก็ไม่ได้ปิดประตูความฝันของเธอซะทีเดียว เขาแนะนำให้ นาราเข้ามาร่วมงานในโครงการ รวมพลงัตามรอยพ่อของแผ่นดิน เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์จากการลงมือทำงานจริง และที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อพิสูจน์ใจตัวเองว่า เธอได้เลือกทางที่ ใช่ สำหรับตวัเธอแล้วจริง ๆ นาราถูกส่งตัวมาอย่กูับ หนึ่ง ลูกชายเพื่อนพ่อ นายทหารผ้รูับผิดชอบดูแลพื้นที่ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี พ่วงตำแหน่งประสานและควบคมุงานทกุอย่างให้งานในโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยเหตุนี้ทำให้นาราที่ติดตามหนึ่งตั้งแต่ช่วงเตรียมงาน มีโอกาสได้ศึกษาศาสตร์พระราชา และภมูิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้ในด้านการจัดการน้ำที่ในหลวงทรงถ่ายทอดไว้ให้ ผ่านการลงมือทำงานจริง เธอค่อย ๆ ซึมซับปรับตัว ไปพร้อม ๆ กับการได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยตัวจริง ที่มีทั้งด้านที่ดี และด้านที่มีปัญหา แถมยังได้เรียนรู้จากหลากหลายประสบการณ์ของคนที่ละทิ้งชีวิตในเมืองมาเริ่มต้นชีวิตเกษตรกรก่อนเธอ ว่าเขาเหล่านันต้องฟันฝ่าอปุสรรคอะไรมาก่อนบ้าง แม้ว่าหลาย ๆ อย่างที่ได้เจอจะไม่ได้สวยงามเหมือนภาพฝันที่เคยวาดเอาไว้ แต่ภาพชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าก็ดึงดูดให้เธอสนใจ และพร้อมจะเรียนรู้ ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาสอนให้เธอรู้ว่าก่อนที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญ ว่าเธอพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเป็นเกษตรกรเต็มตัวจริงหรือไม่ เธออาจจะต้องตอบคำถามในใจให้ได้ก่อนว่า ความสุขที่แท้จริงของเธอนันอยู่ที่ไหนกันแน่ ติดตามชมละคร ตามรอยพระราชาจากภูผาสู่มหานที

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “ตามรอยพระราชาจากภูผาสู่มหานที”

ยังไม่มีรีวิว