สิงห์เดี่ยวดงนักเลง (2521)
สิงห์เดี่ยวดงนักเลง (2521/1978) ข้อความบนใบปิด 78 โปรดัคชั่น เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตการต่อสู้ ของชายชาตรี ลุยเดี่ยวเข้าดงปืน และดงดอกรัก พยุง พยกุล กำกับการแสดง สิงห์เดี่ยวดงนักเลง ของ วสันต์ อัครเดช สมบัติ เมทะนี ปริศนา ชบาไพร ยอดชาย เมฆสุวรรณ ดวงชีวัน โกมลเสน ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ อุไรวรรณ เชยวงศ์ ดามพ์ ดัสกร, บดินทร์, พล พันเชิง, เด่น ปรีชา, บู๊ วิบูลย์นันท์, นภาพร หงสกุล, เพลินพิศ, โกร่ง กางเกงแดง, แป้น ปลื้มสระไชย, แพน บอระเพ็ด, วีระพล, ทวน, หมี, โรม, ลอง, เล็ก พเยาว์ ไม่อ่อนมือ ดำเนินงาน นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ ประศักดิ์ พยนต์ภาค กำกับบท ไทยสตาร์ จัดจำหน่าย
ไอ้สู้สองสลึง (2521)
ไอ้สู้สองสลึง (2521/1978) ข้อความบนใบปิด 78 โปรดักชั่น เสนอ สมบัติ เมทะนี ปริศนา ชบาไพร ไพโรจน์ ใจสิงห์ ดวงชีวัน โกมลเสน นิรุตติ์ ศิริจรรยา, บดินทร์, อุไรวรรณ, ชาญ เขาเป็นนักสู้ตัวฉกาจ เสียดายเขาไม่เต็มบาท ไอ้สู้สองสลึง พร้อมด้วยดาวตลก บู๊ วิบูลย์นันท์, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ก๊กเฮง, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, นภาพร หงสกุล, แพน บอระเพ็ด, พล พันเชิง พยุง พยกุล กำกับการแสดง นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ ประศักดิ์ พยนต์ภาค กำกับบท พเยาว์ ไม่อ่อนมือ ดำเนินงาน บุญเยี่ยม โชคกำชัย อำนวยการสร้าง ไทยสตาร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ