หัวใจดื้อรัก (2525)
หัวใจดื้อรัก (2525/1982) ข้อความบนใบปิด ไวย์กวีโปรดัคชั่น โดย สมบูรณ์ เวชสุกรรม เสนอผลงานอันดับแรก ขอมอบภาพยนตร์ชีวิตรัก หวาน ตลก บู๊ เพื่อความบันเทิงแด่ทุกท่าน รักหวานล้ำฉ่ำนัก รักเกิดเพราะชังจึงเป็น.. หัวใจดื้อรัก ของ ระติพร ไกรสร แสงอนันต์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ปรัชญา อัครพล, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สมภพ เบญจาธิกุล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สมชาย สามิภักดิ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, มารศรี ณ บางช้าง, ผจญ ดวงขจร, จันทนา ศิริผล ชาญ นาคเปลี่ยน-บุญยงค์ น้ำเย็น ถ่ายภาพ สมบูรณ์ เวชสุกรรม อำนวยการสร้าง สุรพล กรสวัสดิ์ ผู้ช่วยกำกับ อ๊อด ดารายน ธุรกิจ รัติพร กำกับการแสดง สันต์ สันตะวิน จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ