เสือภูพาน (2529)
เสือภูพาน (2529/1986) ข้อความบนใบปิด ไทยโปรดักชั่น เสนอ ยอดภาพยนตร์บู๊ ฉกาจ ฉกรรจ์แห่งปี! อโนชา ชัชวาลย์ อำนวยการสร้าง จากฝีมือกำกับของ ผู้กำกับเงินล้าน พร ไพโรจน์ เสือภูพาน ของ เพชร สถาบัน สรพงศ์ ชาตรี นาท ภูวนัย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ พบนางเอกดาวรุ่ง สินจัย หงษ์ไทย ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, เกชา เปลี่ยนวิถี, สมภพ เบญจาธิกุล, พิภพ ภู่ภิญโญ, อนันต์ สัมมาทรัพย์ และอีก 30 ดาราดัง ปรางค์ บางกอก สร้างบท สนธยา ดวงทองดี ถ่ายภาพ นิรนาม กำกับบท ปรีชา จิตตรัตน์ ธุรกิจ
สมิงจ้าวท่า (2525)
สมิงจ้าวท่า (2525/1982) ข้อความบนใบปิด ไทยโปรดักชั่น โดย อโนชา ชัชวาลย์-พร ไพโรจน์ ขอเสนอภาพยนตร์ บู๊ เรื่องฮิต ติดอันดับจากนิตยสาร บางกอก เผ็ดมัน ผลัดกันเถือ เมื่อคนจริงเปิดนรก ทักทายอธรรม สมิงจ้าวท่า ของ เพชร สถาบัน ทูน หิรัญทรัพย์ สมบัติเมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ร่วมกับ พิศมัย วิไลศักดิ์, อรัญญา นามวงษ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ดามพ์ ดัสกร, เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา, สมภพ เบญจาธิกุล, สมควร กระจ่างศาสตร์, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์ ฯลฯ สนธยา ดวงทองดี ถ่ายภาพ สัมฤทธิ์ บุษษะ แสง ประกอบ ใหญ่ศิริ ฉาก ปรีชา จิตตรัตน์ ธุรกิจ พร ไพโรจน์ กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ