บัวขาว (2526)
บัวขาว (2526/1983) ข้อความบนใบปิด ไทยอินเตอร์แนชั่นแนลฟิล์ม โดย น้อย กมลวาทิน สร้างสรรค์ บัวขาว ทูน หิรัญทรัพย์ มนฤดี ยมาภัย พยัคฆ์ รามวาทิน อำภา ภูษิต ล้อต๊อก, สมควร กระจ่างศาสตร์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, กิ่งดาว ดารณี, จุรี โอศิริ, สิริ, เมฆินทร์, เพ็ญแข, ตลกโพธิ์ทอง, ตลกลูกต๊อก, ทิฟฟานีโชว์, แกรนด์ X-Y-Z อรวรรณ ประพันธ์เรื่อง มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์ ลำดับภาพ ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ บุญรักษ์ นนทนารักษ์ อำนวยการสร้าง น้อย กมลวาทิน กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ