นักสืบฮาร์ด (2525)
นักสืบฮาร์ด (2525/1982) ข้อความบนใบปิด แอคส์ แอนด์ อาร์ตส์ พิคเจอร์ เสนอ ความสนุกกระฉับกระเฉง ครื้นเครงกับ “นักสืบเจ้าปัญหา” เฮฮาแนวใหม่สะใจ “ฮาร์ด” นักสืบฮาร์ด ทูน หิรัญทรัพย์ จารุณี สุขสวัสดิ์ ชาติ รอบกิจ กำกับการแสดง อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมจินต์ ธรรมทัต, นพดล ดวงพร, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, อดุลย์ กรีน, ดู๋ ดอกกระโดน, พันธ์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ท้วม ทรนง, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์, ราม ราชพงษ์, วราพร, ชินดิษฐ์ บุนนาค, เครา สปาร์ตาคัส, จอห์น อิศรัมย์ ธนาชัย ชิโนทัย-สลยุทธ บทภาพยนตร์ สราวุฒิ วุมิชัย ถ่ายภาพ ณรงค์ เสริมสกุล ดำเนินงานสร้าง สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
ขบวนการแก้จน (2524)

ขบวนการแก้จน (2524/1981) ข้อความบนใบปิด แอ๊คส์แอนด์อาร์ทส์พิคเจอร์ เสนอ ผลงานอันดับ 2 “ตลกเศรษฐกิจ” หัวเราะวันละนิด ชีวิตสุขสันต์ หัวเราะทุกวัน เหงือกฟันแข็งแรง ล้อต๊อก เป็น “ศุขเล็ก” ผู้ค้นพบสูตร “แก้จน” ชาติ รอบกิจ กำกับการแสดง ขบวนการแก้จน ของ ประยูร จรรยาวงษ์ ณรงค์ เสริมสกุล ดำเนินงานสร้าง ล้อต๊อก จตุพล ภูอภิรมย์ นพดล ดวงพร ฤทัยรัตน์ อมตวณิชย์ สมจินต์ ธรรมทัต ด.ช.สามารถ “ไอ้จุก” มานพ อัศวเทพ, ผจญ ดวงขจร, ยอด นครนายก, เสกสรร ภู่ประดิษฐ์, สังวรณ์, สายพิณ จินดานุช, โป๋ เป่าปี่, ดาวทอง, โพธิ์เงิน, โพธิ์ทอง สลยุทธ บทภาพยนตร์ ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย

 
ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน (2523)
ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน (2523/1980) ข้อความบนใบปิด แอ๊คส์ & อาร์ตพิคเจอร์ เสนอผลงานภาพยนตร์ “ตลกอุดมคติ” ในประเทศประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิหัวเราะเท่าเทียมกัน ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ของ...ชัย ราชวัตร ชาติ รอบกิจ กำกับการแสดง ล้อต๊อก นพดล ดวงพร สมจินต์ ธรรมทัต โป๋ เป่าปี่, ท้วม ทรนง, ขวัญ, โกร่ง กางเกงแดง, นัยนา คชแสง, บุญส่ง ดวงดารา, สายพิณ จินดานุช, ยอด และ ชาวบ้านดีลัง ขอแนะนำ โปรยชัย ชโลมเวียง พัทยา ลดาวัลย์ พันธุ์ 75-ณรงค์ อำนวยการสร้าง สราวุฒิ วุมิชัย ถ่ายภาพ ยศ รังสี-ธารีพันธ์ทีปะศรี ผู้ช่วยกำกับ เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ