เหนือนักเลง (2510)
เพชรพญายม (2510/1967) แสงสว่างภาพยนตร์ เสนอ เป็นครั้งแรกของประวัติการณ์ภาพยนตร์ไทย ในการพบ และพิสูจน์บทบาทของยอดดารา...! สมบัติ เมทะนี พบ เกชา เปลี่ยนวิถี เพชรา เชาวราษฎร์ พบ ภาวนา ชนะจิต ใน เพชรพญายม จากบทประพันธ์และละครวิทยุของ แก้วฟ้า ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, เยาวเรศ นิสากร, สีเทา, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, ชาณีย์ ยอดชัย, เมืองเริง ปัทมินทร์ และ ผุสดี อนัคฆมนตรี, นิภา แก้วจำบัง ให้เกียรติร่วมแสดง สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ อนุชา แสงผล อำนวยการสร้าง ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ