ซัมเซ็ง (2509)
ซัมเซ็ง (2509/1966) สมบัติ-ภาวนา ข้อความบนใบปิด แสงชัยภาพยนตร์ เสนอ “ลอยด์ นิรันดร์” ผู้รุนแรงยิ่งกว่าไฟกรด ทำยังไงได้ เขาเกิดมาไม่กลัวใคร! ซัมเซ็ง ของ กฤษดา สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต ทักษิณ แจ่มผล, เยาวเรศ นิสากร, กรองแก้ว, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, พร ไพโรจน์, โยธิน เทวราช, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, สิงห์ มิลินทราศัย, ไสล พูนชัย, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ถวัลย์ คีรีวัต, ทรงวุฒิ, วิจิตร นำ รอย ฤทธิรณ-กมล รุ่งประจักษ์ สร้างบท เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ รุ่ง เปลวทอง อำนวยการสร้าง วิน วันชัย กำกับการแสดง วัชรภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ