ล.ลิงจับหลัก (2524)
ล.ลิงจับหลัก (2524/1981) เอื้องฟ้าฟิล์ม โดย อุดมศักดิ์ ตันติเวชกุล ล.ลิง ล.หลอก หลอกทุกอย่างที่ขวางหน้า หลอกแม้กระทั่งตัวเอง ล.ลิงจับหลัก ของ “ปณิดา” ภาพยนตร์ไทยใหม่เอี่ยม ยอดเยี่ยม จากละครวิทยุคณะ “เกศทิพย์” ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ พิศมัย วิไลศักดิ์ สมควร กระจ่างศาสตร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ด.ช.สาธิต เกิดกำแพง, เม้ง โกเบ พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ อุดมศักดิ์ ตันติเวชกุล อำนวยการสร้าง ฉัตรเทพ กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ