วิญญาณโลกีย์ (2518)
วิญญาณโลกีย์ (2518/1975) ข้อความบนใบปิด รุ่งสุริยาภาพยนตร์ โดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ อำนวยการสร้าง และ กำกับการแสดง นิยายประหลาด...ถ้าไม่เจอด้วยตนเอง ก็ไม่เชื่อว่าเป็นจริง... วิญญาณหญิงสิงสู่ เวียนว่ายอยู่ในทะเลโลกีย์ ล้างแค้นสาแก่ใจผู้สร้างเวร แล้วจึงจะสงบพบสุขติ... วิญญาณโลกีย์ อุเทน บุญยงค์ น้ำเพ็ญ จีระจันทร์ มานพ อัศวเทพ รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร ร่วมด้วย โขมพัสตร์ อรรถยา, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มาลี เวชประเสริฐ, ไกร ครรชิต, สุวิน สว่างรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์, เมฆ, เทียว ธารา, หมี, ล้อต๊อก ดารารับเชิญ สมควร กระจ่างศาสตร์ มหสักดิ์ สารากร สร้างเรื่องและบทภาพยนตร์ นันทวัตร ผู้ช่วยกำกับการแสดง พูลสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ เสรีภาพยนตร์ โดย ปราโมทย์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
ผู้ดีเถื่อน (2517)
ผู้ดีเถื่อน (2517/1974) ข้อความบนใบปิด พฤหัสฟิล์ม เสนอ ผู้ดีเถื่อน ของ เสนีย์ บุษปะเกศ ไพโรจน์ ใจสิงห์ อรัญญา นามวงษ์ ทม วิศวชาติ, ประจวบฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, อภิญญา วีระขจร, แมน ธีระพล, วิชิต ไวงาน, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ราชันย์ กาญจนมาศ, จันตรี สาริกบุตร, วาสนา ชลากร, ทานฑัต วิภาตะโยธิน, เชาว์ แคล่วคล่อง ประทีป โกมลภิส สร้างบท โดยมีกลุ่มผู้กำกับมือทองให้ความร่วมใจ คือ ส.อาสนจินดา, อดิสรณ์, จิตติน โสภณ มิลินทราศรัย ถ่ายภาพ เสรีภาพยนตร์ (ปราโมทย์) จัดจำหน่าย
รอยแค้น (2515)
รอยแค้น (2515/1972) ข้อความบนใบปิด นานาภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักหวานชื่น บู๊ตื่นเต้น เสียสละและความอาฆาต แค้น รอยแค้น ของ สุริยะ ขอเสนอพระเอกใหม่ สรยุทธ นิยมพงศ์ โสภา สถาพร สุระ นานา ศศิธร เพชรรุ่ง คับคั่งด้วยดารา ฤทธี นฤบาล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ไกร ครรชิต, มนัส บุณยเกียรติ, ประมินทร์ จารุจารีต, ล้อต๊อก ฯลฯ และดาราเกียรติยศ ส.อาสนจินดา, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช ฟังเพลงเอก 35 ม.ม. โดย ครูไพบูลย์ บุตรขัน, พยงค์ มุกดาพันธุ์, ธนันชัย โชคชัย รังสี ทัศนพยัคฆ์ ที่ปรึกษา จารุกร กำกับการแสดง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ สุระ นานา อำนวยการสร้าง เสรีภาพยนตร์ (ปราโมทย์) จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ