แม่ศรีเรือน (2524)
แม่ศรีเรือน (2524/1981) ข้อความบนใบปิด เสมาชัยภาพยนตร์ เสนอ ยิ่งใหญ่ทั้งในความรักและศักดิ์ศรี ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งกุลสตรี ที่ประทับใจอย่างสุดชึ้ง แม่ศรีเรือน นวนิยายยอดเยี่ยม ของ พ.เนตรรังษี เมื่อ 10 พระเอก สรพงศ์ ชาตรี พอเจตน์ แก่นเพชร ไกรสร แสงอนันต์ อุเทน บุญยงค์ ยิ่งใหญ่ อารยะนันท์ อาวุธ พิทักษ์พงษ์ เศกศักดิ์ สันติพงษ์ สุภาพ พลตาล ชานนท์ มณีฉาย ธรรมศักดิ์ สุริยนต์ พบ 6 นางเอก สุพรรษา เนื่องภิรมย์ อำภา ภูษิต มธุรส รัตนา ภคิณี อมราพิทักษ์ ประกายมาศ กาพย์ประพันธ์ วิไลลักษณ์ ไวงาน ทม วิศวชาติ, ศักดิ์สมุทร อิ่มประไพ, จุไร เกษมสุวรรณ, ไสลทิพย์ ตาปนานนท์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, มร.ลี่หลอ, สายพิณ จินดานุช และดาราเกียรติยศชื่อก้องฟ้า ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ธรรณพ ธนะเรือง-ฐิติพร สร้างบทภาพยนตร์ เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ สมาน คัมภีร์ สร้างและกำกับ นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ (2523)
หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ (2523/1980) ข้อความบนใบปิด เสมาชัยภาพยนตร์ เสนอ หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ ตลกแปลก แหวกตลาด กว่าหนังฮา ทั้งตระกูล รักอลเวง ครื้นเครง เฮฮา เพิ่มชีวิตชีวา ให้กับหนุ่มสาว ปิยะ ตระกูลราษฎร์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ส.อาสนจินดา, รุ่งนภา กลมกล่อม, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ก๊กเฮง, ชินดิษฐ์ บุนนาค, ผดุงศรี โสภิตา, มร.ลี่หลอ, กรองจิตต์, สาณิตา ชัยเจริญ นางเอกวัยรุ่น, สันติภาพ บุนนาค, สวาท นาคศิริ, สิงห์ใหญ่ สมาน คัมภีร์ อำนวยการสร้าง บุรุษรัตน์ สร้างบท เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ ชัย พิริยะ กำกับการแสดง โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ