บอกว่าอย่ามายุ่ง (2524)
บอกว่าอย่ามายุ่ง (2524/1981) ข้อความบนใบปิด เทียนชัยภาพยนตร์ เทียนชัย พิพัฒน์ภาณุกุล อำนวยการสร้าง บอกว่า..อย่ามายุ่ง บทประพันธ์ ปณิดา นำโดย สรพงศ์ ชาตรี อำภา ภูษิต นิรุตติ์ ศิริจรรยา ธิติมา สังขพิทักษ์ สมภพ เบญจาธิกุล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, กิ่งดาว ดารณี, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, จักรกฤธ, มนัส บุณยเกียรติ, อำนวย ศิริจันทร์, บุญส่ง ดวงดารา, ปู จินดานุช, ราม ราชพงษ์, ณัฐนี สิทธิสมาน รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง ประวิตร บุญยรัตพันธ์ ถ่ายภาพ
เต่ากินผักบุ้ง (2523)
เต่ากินผักบุ้ง (2523/1980) ข้อความบนใบปิด เทียนชัยภาพยนตร์ สร้าง ไกรสร แสงอนันต์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เอกรัฐ ศรีเบญจรัตน์, อำภา ภูษิต, ศิรดา ศิริวัฒน์, ชูศรี มีสมมนต์, รักชนก จินดาวรรณ, ลักษณา และดาวรุ่งจากมิส “หงส์หยก” เต่ากินผักบุ้ง เรื่องของ ‘ปณิดา’ ละครวิทยุคณะ ‘เกษทิพย์’ ตุ๋ย สันติ ถ่ายภาพ ทรงกิจ จงสมจิตต์ ดำเนินงานสร้าง เสนอ จิตโศกกรวด อำนวยการสร้าง อนันต์ ชลวนิช กำกับการแสดง วันเพ็ญ เนาวกุล, ลินดา จันทสิงห์ เทียนชัยภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ