มนต์รักก้องโลก (2526)
มนต์รักก้องโลก (2526/1983) ข้อความบนใบปิด เค.ดี.โปรดักชั่น โดย ขจรเดช รักสัจ สร้าง เพลงรักยิ่งใหญ่ เย้ยฟ้าท้าทาย วัยหวาน! วัยรุ่น! วัยคะนอง! มนต์รักก้องโลก ของ อัมพญา สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เศรษฐา ศิระฉายา ดอน สอนระเบียบ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล นักร้องวัยรักคนใหม่ ชมัย ชมะไพบูลย์ พฤทธิ์ พงศ์นภา, ทศพร แก้วมณี, เพชร รัตนเจริญ วิน วิษณุรักษ์ ฝ่ายศิลป์ อ.กวี สัตโกวิท ประพันธ์เพลง มนตรี อ่องเอี่ยม ประกอบเพลง สมศักดิ์ แสงบรรเจิดกุล ถ่ายภาพ ตรีเทพ กำกับการแสดง เค.ดี.โปรดักชั่น จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ