ไอ้ทุยลุยกรุง (2526)
ไอ้ทุยลุยกรุง (2526/1983) ข้อความบนใบปิด ฮาน่าโปรดักชั่น สร้าง “ไอ้ทุยอยากมีแฟน จึงเป่าแคนลุยกรุง” ไอ้ทุยลุยกรุง นันทิดา แก้วบัวสาย ไกรสร แสงอนันต์ พบ ดี๋ ดอกมะดัน ดู๋ ดอกกระโดน, ดอน จมูกบาน, เพชร ดาราฉาย, โป๋ เป่าปี่, โกร่ง กางเกงแดง, มาลี, นภาพร หงสกุล, เด่น ปรีชา, สุวัฒน์ สวัสดี และคณะ 4 ดาว แห้ว ฮาน่า กำกับฯ จิ๋ว พิจิตร สร้างเพลง แป๊ะ หน้าเป็น สร้างบท สุรพงศ์ รัตนกำพล ถ่ายภาพ อ๊อด พันธุ์เณร-วิพัฒน์ ผืนจิตร อำนวยการสร้าง กัมพลโปรดักชั่น จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ