ป่าช้าแตก (2524)
ป่าช้าแตก (2524/1981) ข้อความบนใบปิด ไทยสตาร์ภาพยนตร์ เสนอ เมื่อผีเกิดความรักกับคน..ปัญหาก็เกิดขึ้นกับคนและผี.. เมื่อผีกับคนต้องแย่งความรัก..สุดพิลึก! ที่ผีฮึดสู้สิทธิ์ความรัก ภาพยนตร์ ผีแนวแปลก ผีกับคนแย่งกันรัก ฮาสะบัด ตลกสุดยอดแห่งยุค ประกันความมันส์ จากการกำกับของ..”ราชาหนังผีแห่งฟ้าเมืองไทย” ป่าช้าแตก ของ “นายหมอผี” พอเจตน์ แก่นเพชร สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ล้อต๊อก สมภพ เบญจาธิกุล, จันทนา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี มีสมมนต์, สีเทา, ทองแถม, ท้วม ทรนง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์, พัน, สมาน, ประเสริฐ และขบวนการ “ตลกสี่เกลอ” สันติ สันติพัฒนาชัย อำนวยการสร้าง สนธยา ดวงทองดี ถ่ายภาพ แชน อโนชา สร้างบท สุริยน ดวงทองดี ดำเนินงานสร้าง-กำกับการแสดง อินเตอร์แมทช์ จัดจำหน่าย
สิงห์ 2 ฝั่ง (2524)
สิงห์ 2 ฝั่ง (2524/1981) ข้อความบนใบปิด ซุปเปอร์สตาร์ฟิล์ม เสนอ สิงห์ 2 ฝั่ง ของ อั้น สัตหีบ สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มนตรี เจนอักษร วิโรจน์ โชติรัตน์, วรรณี ศิรินภา, ถวัลย์ คีรีวัตร, มารศรี ณ บางช้าง, สีเทา, โกร่ง กางเกงแดง, พิภพ ภู่ภิญโญ, จันทนา ศิริผล, บัญชา อิทธิพล ประสงค์ ดำเนินสะดวก ดำเนินงานสร้าง ชูศักดิ์ ศักดิ์มณี ถ่ายภาพ ประสิทธิ์ นิลแสง กำกับบท อั้น สัตหีบ กำกับการแสดง อินเตอร์แมทซ์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ