เปรียว (2526)
เปรียว (2526/1983) ข้อความบนใบปิด อาร์ตแพลนนิ่ง เสนอ กระโดดโลดแล่น เริงร่า ลิบลิ่ว ฉิวไกล วัยเปรียว บริสุทธิ์สดใส ดุจน้ำค้างกลางหาว ปัยว ของ “บุญรักษ์” ขอเสนอช่อดอกไม้แห่งความรักสำหรับหัวใจดวงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของคุณๆ วิชชุ วัชรพันธ์ เบญจวรรณ ภูษณพงษ์ จันทร์ปรียา, เบญจพร, อัศวิน, ภัคคิณี, น้ำค้าง, มุกดา, เกษียร, เอกลักษณ์, เด๋อ, มารศรี, อรรถวิโรจน์, อาคม “บุญยรักษ์” กำกับการแสดง “พรรัชนี” อำนวยการสร้าง พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ ฟัง ฟัง ฟัง 8 ลำนำเพลงหรู เฟี้ยวฟ้าว จับใจวัยเปรียว

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ