พ่อเสือลูกสิงห์ (2521)
พ่อเสือลูกสิงห์ (2521/1978) ข้อความบนใบปิด อาทิตย์ฟิล์ม โดย ไชยา สุริยัน เสนอ พ่อเสือลูกสิงห์ จากบทประพันธ์ของ รพีพร ไชยา สุริยัน กำกับการแสดง ไชยา สุริยัน กรุง ศรีวิไล พิศมัย วิไลศักดิ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ไพโรจน์ ใจสิงห์ อุเทน บุญยงค์ ภูมิ พัฒนายุทธ, สมชาย สามิภักดิ์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, กฤษณะ อำนวยพร, มารศรี อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก, แป้น ปลื้มสระไชย, เทียนชัย, ด.ช.กฤชชา ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ เทียมแข จรูญโรจน์ ณ อยุธยา อำนวยการสร้าง พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย
งิ้วราย (2518)
งิ้วราย (2518/1975) ข้อความบนใบปิด อาทิตย์ฟิล์ม โดย ไชยา สุริยัน เสนอ งิ้วราย ของ โสภาค สุวรรณ ไพโรจน์ ใจสิงห์ อุเทน บุญยงค์ ประชันสาวอารมณ์แรง เนรัญชลา เถลิงศักดิ์ ร่วมด้วย สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โสภา สถาพร, ศศิมา สิงห์ศิริ, อรสา พรหมประทาน, ดวงใจ หทัยกาญจน์, น้ำเงิน บุญหนัก, มารศรี, สุวิน สว่างรัตน์, มาลี เวชประเสริฐ, วิทยา สุขดำรงค์, กรดา โกญจนาท, ไศล พูนชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมชาย สามิภักดิ์, พิมพ์แข กุญชรฯ, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา ผู้สร้าง ไชยา สุริยัน กำกับการแสดง นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
ธนูสวาท (2516)
ธนูสวาท (2516/1973) ข้อความบนใบปิด อาทิตย์ฟิล์ม เสนอ ภาพยนตร์ชีวิต รัก ต่อสู้ เสียสละ เคล้าน้ำตา พิศวาสแทรกซ่านกายา เสียวอุรา ปิดหน้ามืดทรวง ธนูสวาท ไชยา สุริยัน ประชันกับสองนางเอก ชีวัน จันทรายุ ทาริกา ธิดาทิตย์ เชาว์ แคล่วคล่อง, สุมาลี ทองหล่อ, จอมใจ จรินทร์, มาลี เวชประเสริฐ, สินีนาฏ โพธิเวส, ธนาชัย ชิโนทัย, ราม มารุต, สุดา, เทิดไท, ไศล พูนชัย, เทียนชัย, ศักดา, จรูญ, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร อาทิตย์ สร้างเรื่อง ชิโนทัย สร้างบท วิชาญ กำกับบท ปง อัศวินิกุล บันทึกเสียง พินิจ อินทาปัจ ธุรกิจ ก้องเกียรติ ถ่ายภาพ เทียมแข จรูญโรจน์ อำนวยการสร้าง จุฑามณี กำกับการแสดง อัศวินภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ