แค้นต้องฆ่า (2525)
แค้นต้องฆ่า (2525/1982) ข้อความบนใบปิด อัมฤทธิ์ฟิล์ม โดย อัมฤทธิ์ สุคนธชาติ เสนอ ยามรัก ศาสนามิอาจกั้น ยามแค้น โทษประหารมิเคยหวั่น เกิดเป็นชาย ถึงตายก็ช่างมัน ผู้ใดนั้นทำให้แค้น ก็ต้องฆ่า แค้นต้องฆ่า ของ ธิวาส นรา สมบัติ เมทะนี ล้อต๊อก วราภรณ์ โล่ห์ประทาน พบ 2 พระเอกคู่แฝด อาทิตย์ และ ตะวัน สุคนธชาติ อัศวิน รัตนประชา, วิทยา สุขดำรงค์, นัยนา ชีวานันท์, พิภพ ภู่ภิญโญ, มารศรี, จันทร์แรม แสงแข ดารารับเชิญ วิภาต วัจนพันธ์ สิทธิชัย สุคนธชาติ ดำเนินงาน อดุลย์ เศรษฐภักดี ถ่ายภาพ อัมฤทธิ์ สุคนธชาติ อำนวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ